Energiatest, mida annavad mingil nädalapäeval sündimine või millegiga alustamine

Esmaspäev

Esmaspäeval sündinud inimesed on entusiastlikud. Nad on head initsiaatorid, algatajad, projektide käima lükkajad. Neil on palju eluenergiat juhul kui nad suunavad seda õigesse kohta. Valet teed käies on vastupidi, kõik tundub raske ja on keeruline ennast n.ö. käima saada, tekib depressioon ja kurvameelsus. Esmaspäeval sündinud inimesed on rõõmsameelsed ja positiivsed, suudavad positiivses pooles olles teisi inspireerida, toetada.

Esmaspäeval sündinud inimeste elu üheks märksõnaks on tasakaalu otsimine pereelu ja töise elu vahel, tasakaal karjääri ja pere, lõbu ja kohustuste vahel. Keerulisel hetkel võib tekkida soov põgeneda, kuid see ei ole võimalik, see on vaid illusioon.

Esmaspäeval alusta ettevõtmisi, projekte, firmasid, suhteid, mis võiksid kaua kesta, areneda, luua uusi visioone, küllust, olles valmis üllatusteks, suunamuutusteks. Ettevõtmised, mis vajavad suhtlemist, läbirääkimisi, tähtis märksõna on ilu ja ka värskus. Positiivsel poolel olles suudetakse tekitada vajaminevaid rahavoogusid, neid näha ja suunata endale sobivas suunas. Negatiivsel poolel olles kiputakse laristama, ei osata raha hoida, kiputakse liigselt kulutama, raha kaob arusaamatult näppude vahelt. Hea päev poliitiliste projektide alustamiseks, kui tahad tähelepanu. Kuid tuleb arvestada, et tähelepanu võib olla ka pinnapealne, sinust räägitakse palju head ja halba, tõde ja valet segamini, aga ka laimujutte.

Teisipäev

Teisipäeval sündinud inimeste elu peamiseks märksõnaks on enda väärtustamine, enda esimeseks seadmine. Pidevad õppetunnid ja kogemused leidmaks iseennast ülesse, enda esikohale seadmise õppimine, mitte alla andmine, oma väes olemine. Positiivsel poolel olles on tugev võimalus teha head karjääri, kui on usk endasse, teadmine kes ma olen, miks ja mida teen. Varjupoolele olles on hirm jääda teiseks, olla teistest kehvem, olla tavaline.

Teisipäeval alusta ettevõtmisi, projekte, firmasid, suhteid, mis võiksid olla oma valdkonnas tugevad tegijad, suunanäitajad. Märksõnaks on konkurents, kuidas paista silma, kuidas eristuda. Kui on oma kindel visioon ja selge arusaam, et mida ja kuidas teha, siis tulemus tuleb kiirelt ja kergelt. Vajalik on enesekindlus, teadmised tulevad katsetamise ja proovimise käigus, ei ole olemas kaotust, on vaid võidetud õppetunnid.

Kolmapäev

Kolmapäeval sündinud inimesed tahavad olla tähelepanu keskpunktis. Neile meeldib olla nähtud, kuuldud, mõistetud, olla pildis, olla laval. Nad võivad elus teha kannapöördeid, muuta teistele arusaamatult järsku suunda, teha uusi asju, proovida teistmoodi lähenemisi. Neil on selleks täielik õigus, nad ongi tasakaalustajad, kellel on õigus tuua ühiskonda, kogukonda, perekonda uusi tuuli, uusi suundasid, uusi mõtteid. Neil on vaja tasakaalu, kindlat pinda jalge alla. Perekonna ja laiemalt kogukonna tugi on neile väga oluline, tasakaalu tunne annab neile väe mõelda karbist välja, olla enda keskmes, olla avatud kogu meid ümbritsevale infoväljale.

Kolmapäeval alusta ettevõtmisi, projekte, firmasid, suhteid, mis vajavad tähelepanu, vajavad olla  pildis, suuremat seltskonda või meeskonda, erinevate inimeste ja vaadete integreerimist, läbi mille sünnivad uued suunad ja uued lähenemised. Kolmapäev annab võimsa energia olla keskmes, olla pildis, olla see kellest ja millest räägitakse. Positiivsel poolel olles on hea võimekus finantse juhtida, kontrollida rahade jt väärtuste liikumist, suunata seda, hoida tasakaalu kulude ja tulude vahel. Negatiivsel poolel olles on rahaasjades segadus, ei saa isegi aru, et mis ja kust tuleb ja kuhu läheb. Oluline on selgus ja tehtud plaanidest kinnipidamine, pidev analüüs, et miks, kust ja kuidas saadakse ja antakse.

Neljapäev

Neljapäeval sündinud inimesed on spirituaalsed. Nad on oma loomult rahulikumad, võivad olla nii vaiksemad ja sissepoole kui ka seltskondlikud, aga nendest kiirgab mingit sisemist tasakaalu ja rahu. Negatiivsel poolel olles on närvilised ja kergesti solvuvad ning ärrituvad. Neile meeldib elu mõtestada, küsida küsimusi ja otsida vastuseid, leida uusi ja huvitavaid perspektiive, eriti just spirituaalsest või muidu loomingulisemast aspektist. Positiivses pooles olles on heas ühenduses oma loomingulisusega, tunneb ennast kui kala vees, hoiab head tasakaalu materiaalse ja vaimse maailma vahel, ei tunne suurt pinget töö- ja pereelu ühildamisel.  Vanadest ja valedest asjadest loobumine on teema, mis võib elus esile tulla. See võib osutuda oluliseks teemaks mingitel eluetappidel või mingite inimestega suheldes, midagi luues.

Neljapäeval alusta ettevõtmisi, projekte, firmasid, suhteid, mis võiksid olla hinge täitvad, midagi, mis on ideaalses tasakaalus erinevate maailmade ja pooluste vahel, midagi, mis oleks teistele kui isegi nähtamatuks majakaks, mis pakub tasakaalu ja valgust. Võime hoida finantse, panna kõrvale raha tuleviku tarbeks, planeerida, arvestada kuludega, kokkuhoidlikkus, arvestamine.

Reede

Reedel sündinud inimeste puhul on märksõnaks töö ja lõbu tasakaal. Nad tunnevad ennast hästi erinevates olukordades, on suhteliselt pingevabad kui on positiivses pooles. Negatiivses pooles olles on stressis, kinni minevikus, kardavad tulevikku, kardavad, et ei saanud hakkama ja seega ei luba endal puhata ja lõbutseda, karistavad ennast mineviku eest tulevikku ära keelates. Hoolitsedes oma keha eest hästi, on see neile väga võimsaks vahendiks. Läbi füüsiliste tegevuste saavad hästi ennast väljendada, meeldivad maised naudingud- hea toit, hea seks, ilusad riided jms. Inimesed, kes suudavad positiivses küljes olles asju kokku võtta, anda ülevaatlik hinnang toimunule, peegeldada teisi, näha erinevaid võimalusi. Negatiivses pooles olles tõmbavad teisi alla, keelavad rõõmustada ja nautida, raha ja finantsid justkui sulavad käes, käega löömine.

Reedel alusta ettevõtmisi, projekte, firmasid, suhteid, mis võiksid olla suunanäitajaks materiaalse ja loomingulise maailma vahel. Tähtis on olla enesekindel, mitte karta, et teised ei tule kaasa. Enesekindlus, loomingulisus, teiste toetamine, rõõmu jagamine, iseenda leidmine on märksõnadeks. Ettevõtmised, mis pakuvad inimestele tuge, aitavad ennast leida, tasakaal rõõmu ja teadlikkuse vahel. Finantsvoog on väga hea ja inimesed lahked raha andma, kui tunnevad, et nad saavad sellest midagi ka hingele- tuge, rõõmu, inspiratsiooni. Vaja on olla nähtav, pidevalt pildis, kirjutada, rääkida, jagada enda teadmisi ja oskusi, näidata võimalusi. Tähtis on ka väline pool, visuaal, tagasiside teistelt.

Laupäev

Laupäeval sündinud inimesed on kõige muretumad. Nad on need, kelle suust võib kõige tihemini kuulda sõnapaari, et mul on ükskõik. Ja neil on ka päriselt ükskõik. Nad suudavad olla mängulised, võtta elu kergelt ja vabalt. Negatiivses pooles olles tunnevad süüd nii enda kui ka teiste pärast, on depressiivsed, tõmbuvad endasse, hoiavad oma muret enda sees, eralduvad. Positiivses pooles olles jagavad teistele enda ümber kergust, on tundlikud, head korraldajad, ei meeldi reeglid ja piirangud, tahavad asju teha täiesti omamoodi. Kergus võib vahelduda närvilisusega, kärsitusega. Laupäeval sündinud inimesed on tundlikud, nad tajuvad inimestes ja asjades neid aspekte ja külgi, mida teised ei pruugi nii kergelt märgata. Elus võivad tekkida takistused ja ajalised seiskumised, perioodid, kus mingi teema või projekt kuidagi ei liigu ja ei lahene. Siis on vaja minna oma mängulisele ja hooletule poolele, alistuda elule, jääda enesekindlaks ja öelda välja mida tunned ja mõtled.

Laupäeval alusta ettevõtmisi, projekte, firmasid, suhteid, mis võiksid olla oma olemuselt suurejoonelised, erilised, teistsugused, vabad vanadest arusamadest, justkui sõõm värsket õhku umbses ruumis. Sellel päeval sündinud ehedad liidud jäävad üksteist toetama, pinnapealsed tegevused hajuvad aga kiirelt laiali. Küllust saab luua läbi oma süsteemide loomise ja läbi mängulisuse. Tähtis on ise aru saada, mida ja miks ma teen ja mida soovin saada, jääda rõõmsameelseks ja mitte liiga tõsiseks ega kitsiks muutuda. Hoida tasakaalu nende vahel, tunnetades, et elu on mäng.

Pühapäev

Pühapäeval sündinud inimesed on oma olemuselt jagajad, õpetajad, hoolitsejad. Neile meeldib olla ise, nad on pigem üksiküritajad, kui suurtes meeskondades tegutsejad. Neil on väga vaja oma päikest teistega jagada, teiste peale paista. Positiivses küljes olles suudavad nad teisi väga kergelt inspireerida, õpetada, toetada. Negatiivses pooles olles kipuvad oma arvamust liiga peale suruma, ei arvesta teistega, tahavad oma sõna maksma panna. Pühapäeval sündinud inimestel võib elus olla palju õnne ja ebaõnne, suuri asju eluteel, mis paistavad ka teistele silma. Oma olemuselt on need inimesed suure südamega, vajavad kiitust ja tähelepanu, oskavad jagada tähelepanu ja välja näidata tänu, seda muidugi ainult siis, kui seda päriselt soovivad. Kui ei, siis võivad olla terava keelega ja kitsid.

Pühapäeval alusta ettevõtmisi, projekte, firmasid, suhteid, mis võiksid olla seotud sinu isikuga, isikliku tõe kuulutamisega, isikliku säramisega, jutlustamisega, kõnelemisega, elukogemuse jagamisega läbi sära ja hiilguse. Pühapäeva alustatud projektid vajavad isiklikku pühendumist, tähelepanu ja samas väga enda jälgimist, miks ja mida ma teen, mitte liiga eneseimetlusse langeda ja säraval päikesel ennast pimestada lasta. Samas on avatud kõik võimaluste aknad, et luua midagi võimsat ja vägevat, ehedaid väärtusi, midagi mida inimesed tahavad ja vajavad pikka aega, mille nad täielikult omaks võtavad. Oluline on loomises olla ühenduses sellega, mida ja miks ma teen. Võttes aluseks omakasu ja rikastumise soovi on kerge libastuda ja kõrgelt kukkuda. Läbi enda siira andmise ja jagamise soovi tekib ka küllus ja tuleb sära ning tähelepanu. Võib tegeleda uurimustööga, et kes, mida ja kuidas on varem teinud, see annab teadmised ja kindlust, kuid tähtis on tasakaalustada seda enda enesteadlikkusega ja usuga iseendasse. Kõik võimalused on avatud, kui oled teadlik ja sihikindel.

Rännakud iseendasse, kogemusnõustamine, konstellatsioonid, suhte- ja paariteraapia, vabastav hingamine, toitumisalane nõustamine

Ingrid Joya Tsirel   joya@olenhoitud.ee   505 1567

Indres Viirsaar   indres@olenhoitud.ee    513 1111